เดอะ เรสซิเดนซ์ มาสเตอร์พีซวิสัยทัศน์ของโครงการสินธรวิลเลจสินธรวิลเลจรับชมวิดีโอ

ทีมพัฒนาโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท สยามสินธร จำกัด
ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท ไทย โอบายาชิ จำกัด
สถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร บริษัท แปลน อาร์คิเท็คท์ จำกัด
สถาปนิกผู้ออกแบบตกแต่งภายใน บริษัท ดีพาร์ทเมนท์ ออฟ อาร์คิเท็คท์ จำกัด
บริษัท ลีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
สถาปนิกผู้ออกแบบภูมิทัศน์ บริษัท ที อาร์ โอ พี จำกัด
ผู้ออกแบบระบบแสงส่องสว่าง บริษัท แดซเซิล ดีไซน์ จำกัด
วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างอาคาร บริษัท พีเอสเอเอ คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด (PSAA)
วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบ บริษัท มิตร เทคนิคอล คอนซัลแทนท์
วิศวกรผู้ออกแบบการจราจร บริษัท ซิสตร้า เอ็มวีเอ ไทยแลนด์ จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการออกแบบผนังภายนอกอาคาร บริษัท ฟาซ้าด แอสโซชิเอททิด จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงลมและแผ่นดินไหว รองศาสตราจารย์ ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย
ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED บริษัท เอทลิเยร์ เท็น จำกัด

Siam Sindhorn Co., Ltd.

Tel: +66(0) 2650 9595 | www.sindhornresidence.com