เดอะ เรสซิเดนซ์ มาสเตอร์พีซวิสัยทัศน์ของโครงการสินธรวิลเลจสินธรวิลเลจรับชมวิดีโอ

ทีมพัฒนาโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการบริษัท สยามสินธร จำกัด
ผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัท ไทย โอบายาชิ จำกัด
สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารบริษัท แปลน อาร์คิเท็คท์ จำกัด
สถาปนิกผู้ออกแบบตกแต่งภายในบริษัท ดีพาร์ทเมนท์ ออฟ อาร์คิเท็คท์ จำกัด
บริษัท ลีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
สถาปนิกผู้ออกแบบภูมิทัศน์บริษัท ที อาร์ โอ พี จำกัด
ผู้ออกแบบระบบแสงส่องสว่างบริษัท แดซเซิล ดีไซน์ จำกัด
วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างอาคารบริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบบริษัท มิตร เทคนิคอล คอนซัลแทนท์
วิศวกรผู้ออกแบบการจราจรบริษัท ซิสตร้า เอ็มวีเอ ไทยแลนด์ จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการออกแบบผนังภายนอกอาคารบริษัท ฟาซ้าด แอสโซชิเอททิด จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงลมและแผ่นดินไหวรองศาสตราจารย์ ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย
ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEEDบริษัท เอทลิเยร์ เท็น จำกัด

Siam Sindhorn Co., Ltd.

Tel: +66(0) 2650 9595 | www.sindhornresidence.com