เดอะ เรสซิเดนซ์ มาสเตอร์พีซวิสัยทัศน์ของโครงการสินธรวิลเลจสินธรวิลเลจรับชมวิดีโอ

คำสงวนสิทธิ์

รายละเอียดของแบบแปลน ขนาด ภาพ และมุมมองต่างๆ ในนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยคร่าวๆ เพื่อประกอบคำอธิบายเนื้อหาเท่านั้น รูปภาพจำลองการตกแต่งภายในและภายนอกของโครงการในแผ่นพับนี้ เป็นภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิคโดยฝีมือของศิลปินเพื่อประกอบคำอธิบาย เมื่อโครงการแล้วเสร็จ อาจมีความแตกต่างจาก ภาพ และมุมมองที่แสดงนี้ ข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดต่างๆ ในนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ถือเป็นข้อเสนอ คำแนะนำชักจูง เพื่อให้ซื้อหรือลงนามในสัญญา บริษัท สยามสินธร จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดและข้อปลีกย่อยต่างๆ ในนี้ตามสมควร
 

เจ้าของโครงการ: บริษัท สยามสินธร จำกัด (บริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) ทุนจดทะเบียน 15,000,000,000 บาท (ชำระบางส่วน) ตั้งอยู่เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 4 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ที่ดินเป็นพื้นที่เช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน ปราศจากภาระผูกพัน ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 710 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โครงการผ่านการอนุมัติ EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส1009.5/5792 เริ่มก่อสร้างเมื่อมิถุนายน 2556 คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4 ปี 2559 ติดต่อทางโครงการได้ที่ 02 650 9595