เดอะ เรสซิเดนซ์ มาสเตอร์พีซวิสัยทัศน์ของโครงการสินธรวิลเลจสินธรวิลเลจรับชมวิดีโอ

ยูนิตแบบเพนท์เฮาส์ ดูเพล็กซ์ และแบบ 3 ห้องนอน

ยูนิตแบบเพนท์เฮ้าส์

อาคาร A

ยูนิตแบบดูเพล็กซ์

อาคาร A

ยูนิตแบบ 3 ห้องนอน

อาคาร A

ยูนิตแบบดูเพล็กซ์ เพนท์เฮ้าส์

อาคาร B

ยูนิตแบบ 3 ห้องนอน

อาคาร B