เดอะ เรสซิเดนซ์ มาสเตอร์พีซวิสัยทัศน์ของโครงการสินธรวิลเลจสินธรวิลเลจรับชมวิดีโอ

Green Credentials

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกน่าอยู่ขึ้น

สินธร เรสซิเดนซ์ ถูกออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้เหมาะแก่การอยู่อาศัย และเป็นหนึ่งในอาคารที่อยู่อาศัยแห่งแรกในกรุงเทพมหานครที่ได้รับมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ระดับ Gold ด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลากหลายประการ เช่น กระจกแบบสามชั้นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดอุณหภูมิ ป้องกันอันตรายจากรังสียูวี และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ทำให้ สินธร เรสซิเดนซ์ มีบรรยากาศ น่าอยู่และช่วยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น