เดอะ เรสซิเดนซ์ มาสเตอร์พีซวิสัยทัศน์ของโครงการสินธรวิลเลจสินธรวิลเลจรับชมวิดีโอ

Fully Sustainable

สัมผัสคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

การรับรองมาตรฐาน LEED ระดับ Gold ที่สินธร เรสซิเดนซ์ ได้รับคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นในการก่อสร้างอาคารโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในมาตรฐานระดับโลก ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา สินธร เรสซิเดนซ์ ยังดำเนินงานตามพันธกิจในด้าน “Green” เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดของผู้อยู่อาศัยและเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง