เดอะ เรสซิเดนซ์ มาสเตอร์พีซวิสัยทัศน์ของโครงการสินธรวิลเลจสินธรวิลเลจรับชมวิดีโอ

Safety and Security

ความปลอดภัยเหนือระดับ

ความปลอดภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดในการวางแผนโครงการแห่งนี้ สินธร เรสซิเดนซ์ จึงเลือกวางระบบการก่อสร้างและมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย รวมไปถึงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมงหลังก่อสร้างโครงการเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้การก่อสร้างอาคารยังสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงมีอายุยาวนานถึง 100 ปี พร้อมการออกแบบที่ทนทานต่อภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว สินธร เรสซิเดนซ์ จะได้รับการบริหารจัดการและพัฒนาโครงการโดยบริษัท สยามสินธร จำกัด ตลอดอายุของโครงการ